Проф.др. Славољуб Узуновић (1971), ванредни је професор на Факултету спорта и физичког васпитања, на предметима Плес, Друштвени плес и Фитнес. Рођен је у Скопљу, основну и средњу школу завршио је у Прешеву. Филозофски факултет, Студијску групу за физичку културу завршио је 1998. године. Дипломски (теренско-практични) рад из предмета Плес са темом “Народне игре сврљишког поднебља”. Завршио је последипломске студије 1998. године на Филозофском факултету, на студијској групи за физичку културу. Магистарски рад под називом “Утицај антропомоторичких способности на успешност у спортском плесу” је одбранио 2004. године. Докторску дисертацију “Ефекти експерименталног програма модерног спортског плеса на промене моторичке координације, снаге и брзине” одбранио је 2009. године.

Од 2000. године ради на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу са звањем асистента на предмету Плес. Од 2010. године ради као наставник, са звањем доцента, касније и ванредног професора на истом предмету.

Плесно-играчку каријеру започео је и развијао у ансамблу “ОРО” при Студентском културном центру Ниш, најпре као играч, а од 2016. и као уметнички руководилац првог ансамбла. Активно учествује у развоју фолклора и спортског плеса у земљи. Ангажован је као стручни сарадник у више плесних клубова у Нишу и републици. Актуелни је председник Удружења плесних тренера Србије и уметнички директор Савеза спортског и дечијег плеса Србије.

Сарадник на пројекту “Конституционалне карактеристике, функционалне и моторичке способности као фактори здравља и селекције за спорт” одобреног на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу 2008. године, који се реализује у сарадњи са Спортским савезом града Ниша.

Један је од аутора програма “Играти, певати, стварати плесом” који је први пут објављен у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/2010. годину. Од 2018. године програм носи име “Игром до плеса и здравља”. Програм обухвата народне плесне игре, друштвени плес, основе спортског плеса, дечије плесне игре, ритмичке плесне игре, плесне аеробне вежбе уз музику.

Интерес за стручни и научни рад показао је учешћем на симпозијумима у земљи и иностранству, као и објављивањем научних радова у домаћим и страним научним часописима. Објавио је више научних радова у водећим националним часописима са СЦИ листе. Коаутор је и уџбеника из области Плес и аутор монографије националног значаја из исте области.